AGROTURYSTYKA

Jest formą wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodów mieszkańców wsi. Ta forma masowej turystyki obejmuje różnego rodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania poprzez częściowe lub całodniowe posiłki, wędkarstwoi jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich. Polega na wykorzystaniu piękna krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnianiu gościom pobytu udziałem w codziennych zajęciach w gospodarstwie, w tradycyjnym rzemiośle artystycznym (np. haftowanie, szydełkowanie), w obrzędach ludowych oraz w przygotowywaniu potraw regionalnych, połączonym z wypiekiem chleba, wyrobem sera lub wędlin.Agroturystyka

to rodzaj turystyki wiejskiej znanej w Polsce od dawna jako "wczasy pod gruszą". Jest to forma wypoczynku u rolnika, w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, gdzie można mieszkać, jadać posiłki z gospodarzami, uczestniczyć w wielu pracach polowych, obserwować jak na co dzień wygląda hodowla zwierząt i produkcja roślinna. W agroturystyce mamy zapewnioną domową atmosferę i możemy liczyć na zdrową, świeżą żywność.

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej związaną z rolnictwem. Gospodarstwo rolne stanowi jednocześnie bazę noclegową i główną atrakcję turystyczną dla potencjalnego agroturysty.

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej związaną z rolnictwem. Gospodarstwo rolne stanowi jednocześnie bazę noclegową i główną atrakcję turystyczną dla potencjalnego agroturysty. Agroturystyka może mieć wiele wspólnego z ekoturystyką i często odpowiada wielu jej priorytetom, takim jak: podtrzymywanie dobrobytu lokalnych mieszkańców, korzystanie z już istniejącej bazy noclegowej lub dostarczanie turystom zdrowych posiłków z miejscowych produktów rolnych. Niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycznych, szczególnie położonych w obrębie lub okolicach obszarów chronionych, wykazują dużą wrażliwość na sprawy ochrony przyrody, a postawą i poglądami wpływają na zachowanie i sposób bycia odwiedzających ich turystów.

Agroturystyka jednak, jako forma spędzania czasu, przybiera często formę stacjonarnego wypoczynku, natomiast podstawowym celem ekoturystyki jest aktywne odkrywanie dzikiej przyrody i rdzennej kultury oraz ich dogłębne poznawanie. Różnica polega zatem głównie na podstawowym motywie podróży. Gospodarstwa wiejskie mogą w wielu wypadkach stanowić bazę noclegową i żywieniową dla ekoturystyki.  
tu jesteś: ekoturystyka / agroturystyka

Polityka Prywatnosci |

AGROTURYSTYKA