Żeglarstwo   

Spośród wszystkich sportów wodnych, w Polsce niewątpliwie najsilniej rozwinęło się

żeglarstwo

i nie można się temu dziwić. Jest to bowiem nie tylko sport, ale i długoletnia tradycja związana z handlem morskim, zmianami politycznymi i odkryciami geograficznymi. Prawdopodobnie pierwszym statkiem był pień płynący z nurtem rzeki, którego masztem była gałąź. Gałęzi tej trzymał się człowiek, aby niewpaść do wody. Trzeci element - żagiel pojawił się kiedy człowiek zauważył, że skóra zwierzęcia lub kora drzewa zawieszona lub oparta o gałąź przyspiesza poruszanie się pnia. Następnym etapem rozwoju żeglugi była tratwa złożona z kilku pni. Mogła mieć maszt, żagiel, jakiś szałas dla załogi i ster między pniami. Taka tratwa była na morzu bardziej niezawodna niż dłubanka, czyli łódź z wydłubanego pnia. Stąd wprawdzie jeszcze daleka droga do dzisiejszych żaglowców z laminatu, ale idea żeglarstwa została zapoczątkowana, a wielu ludzi kontynuuje tą piękną tradycję. Kto raz zasmakował tej wspaniałej przygody już zawsze będzie tęsknił za niepowtarzalnym klimatem żeglarskich eskapad. Bo żeglarstwo to nie tylko pływanie łódką, ale również wspólne wieczory przy ognisku wypełnione śpiewaniem szant, obcowanie z pięknem przyrody, poznawanie nowych ludzi. Żeglarstwo to po prostu sposób na życie.tu jesteś: ekoturystyka / agroturystykasport / zeglarstwo

Polityka Prywatnosci |

ZEGLARSTWO