ECEAT-PolskaEuropejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki w Polsce (ECEAT) jest stowarzyszeniem, które zapoczątkowało ideę agroturystyki. Jego główny cel to promowanie rolnictwa ekologicznego poprzez turystykę w ekogospodarstwach. Ponadto działalność stowarzyszenia polega na edukacji, ochronie środowiska naturalnego, a także kultury i tradycji polskiej wsi.

Stowarzyszenie powstało w 1993 r., a jego założycielką i prezezem przez niemalże 10 lat była Jadwiga Łopata - laureatka Nagrody Goldmana z 2002 r., którą otrzymała za wybitne osiągnięcia w promowaniu ekologicznego rolnictwa. Wiele krajów współpracuje w ramach ECEAT, można wyróżnić wśród nich: Niemcy, Czechy, Słowację, Łotwę, Węgry, Bułgarię, Szwecję, Belgię, Grecję, Francję, Rumunię, Portugalię, Słowenię i Hiszpanię.

Zainteresowanie ekoturystyką jest coraz bardziej popularne, a wynika z potrzeby ludzi do obcowania z naturą. Jak wiadomo środowisko wiejskie ma pozytywny wpływ na zdrowie.tu jesteś: ekoturystyka / stowarzyszenia / eceat_polska

Polityka Prywatnosci |

ECEAT-Polska